111
Jinan Xinetian Technology Co., Lt.
Nhà / Tin
Máy cắt laser đã trở thành thiết bị xử lý kim loại cần thiết trong nhiều ngành công nghiệp vì lợi thế của nó là cắt kim loại với tốc độ cao và độ chính xác cao.Một máy cắt laser có một cấu trúc phức tạp và nhiều phụ kiện, và những ưu điểm kỹ thuật của nó cũng được phản ánh trong các phụ kiện tinh tế.